Contact

Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit:

Joris van den Bergh Рvoorzitter
Rein Pijls – secretaris
Lieke van Hal Рpenningmeester
Magda Lutgens – bestuurslid
Corrie Mozes – bestuurslid

De wijkraad is te bereiken via mailadres info@roermondseveld.com.