De data voor de wijkraadsvergaderingen van 2016 zijn nog niet bekend. Zodra die bekend zijn, kunt u ze op deze pagina terugvinden. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom!